Ezelsbruggetjes voor economie

1 / 20 van 40
 • Breng nu je stem uit!
  78 stemmen

  BalanS

  Links in het woord Balans staat de B van Bezittingen - die moeten dus links!
  Rechts in het woord balanS staat de S van Schulden. Die moeten dus rechts!!

  Ingezonden voor economie door: Marleen Peters Van der Heyden
 • Breng nu je stem uit!
  51 stemmen

  \ Vraag en / Aanbodslijn

  De Vraaglijn is net als het eerste streepje van de V een lijn als \ Bij de Aanbodslijn loopt ie net als het eerste streepje van de A /

  Ingezonden voor economie door: Serdar Dulder
 • Breng nu je stem uit!
  54 stemmen

  creDiteuren = Droevig / deBiteuren = Blij

  Neem van crediteuren en van debiteuren de letter die voor
  -iteuren staat. creDiteuren = betalen = Droevig / deBiteuren = krijgen = Blij!

  Ingezonden voor economie door: Kevin Snijders
 • Breng nu je stem uit!
  54 stemmen

  KANO

  Een ezelsbruggetje voor de 4 productiefactoren:
  Kapitaal, Arbeid, Natuur en Ondernemerschap!

  Ingezonden voor economie door: Bryan Ruiter
 • Breng nu je stem uit!
  98 stemmen

  Cashen & Dokken

  Credit(eur/eren): met de C van Cashen!

  Debet(eur/eren): met de D van Dokken!

  Ingezonden voor economie door: Jaap Engel
 • Breng nu je stem uit!
  23 stemmen

  Indirecte ruil is het langste

  Bij indirecte ruil gebruik je een ruilmiddel en bij directe ruil niet. Indirecte ruil is dus de langste weg èn het langste woord!

  Ingezonden voor economie door: Astrid Nelissen
 • Breng nu je stem uit!
  43 stemmen

  Bruto met de B van Belasting

  Bruto en Netto haal je snel door elkaar. In het woord Bruto zit de B van belasting er nog in. Bij Netto is de B(elasting) er al af.

  Ingezonden voor economie door: Eline
 • Breng nu je stem uit!
  30 stemmen

  RIC=NIC/PIC x 100

  Reëel IndexCijfer= Nominaal inkomen IndexCijfer/ PrijsIndexCijfer

  Ingezonden voor economie door: Myrthe Roelofsen
 • Breng nu je stem uit!
  33 stemmen

  BIG FLIP FONDS

  Zo onthoud je de 12 landen van de EU: Belgie, Italie, Griekenland, Frankrijk, Luxemburg, Ierland, Portugal, Finland, Oostenrijk, Nederland, Duitsland en Spanje!

  Ingezonden voor economie door: Erwin Winkel
 • Breng nu je stem uit!
  14 stemmen

  SIBOEM

  (SI)+(BO) = (E-M)
  s = spaarsaldo
  i = investeringen
  b = belasting
  0 = overheidsbesteding
  e = export
  m = import

  Ingezonden voor economie door: Amke
 • Breng nu je stem uit!
  19 stemmen

  Harry Potters prijselasticiteit

  Bij de prijselasticiteit, moet je hoeveelheid delen door Prijs:
  (H(arry)oeveelheid/P(otter)rijs

  Ingezonden voor economie door: Rick
 • Breng nu je stem uit!
  33 stemmen

  Ding Flof Bips

  Dit zijn de eerste letters van de eerste (!) 12 euro-landen:
  DING= Duitsland Ierland Nederland Griekenland,
  FLOF= Frankrijk Luxemburg Oostenrijk Finland,
  Bips= België Italië Portugal Spanje!

  Ingezonden voor economie door: Hein Kaper
 • Breng nu je stem uit!
  30 stemmen

  Bij de V&D naar de WC

  In het boekhouden moeten Verliezen altijd worden geDebiteerd (V&D) en Winsten altijd geCrediteerd (WC)!

  Ingezonden voor economie door: Marleen Peters Van der Heyden
 • Breng nu je stem uit!
  18 stemmen

  KANO & WHILP

  Bij economie heb je de productiefactoren Kapitaal, Arbeid, Natuur, Ondernemersactiviteit. Hierbij horen de beloningen Interest, Loon, Pacht, Winst en Huur. Als je de 1e letters bij elkaar doet krijg je KANO & WHILP

  (!ah, bijna hetzelfde als Franca, maar die had de huur er niet bij...)!!!!!

  Ingezonden voor economie door: Henky Stolk
 • Breng nu je stem uit!
  19 stemmen

  cRedit

  In credit zit de R van Rechts op de balans!

  Ingezonden voor economie door: Astrid Nelissen
 • Breng nu je stem uit!
  15 stemmen

  Ik kocht een PC bij de DA

  In het boekhouden staan de Passiva altijd Credit en de Activa altijd Debet!

  Ingezonden voor economie door: Michelle Waterreus
 • Breng nu je stem uit!
  88 stemmen

  Debet of Credit boeken???

  Bedrijfsadministratie:
  Met dit ezelsbruggetje ben je het probleem kwijt van hoe moet je in de boekhouding kosten, opbrengsten, schulden en bezit boeken: credit of debet??? Leer de volgende 4 woorden goed uit je hoofd:

  OCE
  KID
  SABUTED
  STUBIAC.

  Haal nu de klinkers E, I, U weg, er blijft het volgende over:
  OC
  KD
  SABTD
  STBAC

  O = Opbrengst
  K = Kosten
  S = Schuld
  B = Bezit
  A = Afneemt
  T = Toeneemt

  Verklaring:
  OC = Opbrengsten boek je Credit.

  KD = Kosten boek je Debet.

  SABTD = Schuld Afneemt / Bezit Toeneemt dan boek je Debet.

  STBAC = Schuld Toeneemt / Bezit Afneemt dan boek je Credit.

  Ingezonden voor economie door: Tom Vermeegen
 • Breng nu je stem uit!
  24 stemmen

  Bruto erBij

  Bruto is alles erBij (netto is Netjes dus alles ervan af)!

  Ingezonden voor economie door: Jasmijn
 • Breng nu je stem uit!
  18 stemmen

  Krediteuren zijn Krengen

  Krediteuren zijn krengen, want die krijgen geld van jou!

  Ingezonden voor economie door: Henk Claassen
 • Breng nu je stem uit!
  17 stemmen

  aa=bb

  aanbod van arbeid = beroeps-bevolking

  Ingezonden voor economie door: Schoenmakers