Ezelsbruggetjes voor informatica

1 / 20 van 28
 • Breng nu je stem uit!
  45 stemmen

  Alle Paarden Stinken Toch Naar De Poep

  De lagen van het OSI-model: Application, Presentation, Session, Transport, Network, Datalink, Physical!

  Ingezonden voor informatica door: Ron
 • Breng nu je stem uit!
  24 stemmen

  Please Do Not Throw Sausage Pizza Away

  Osi-model:
  Please : Physical
  Do : Datalink
  Not : Network
  Throw : Transport
  Saussage : Session
  Pizza : Presentation
  Away : Application

  Ingezonden voor informatica door: Joris Dinet
 • Breng nu je stem uit!
  29 stemmen

  People Do Need To See Pamela Anderson!

  De lagen van het OSI-model: Physical, Datalink, Network, Transport, Session, Presentation, Application.

  Ingezonden voor informatica door: Arjan Kool
 • Breng nu je stem uit!
  27 stemmen

  All People Seem To Need Data Processing

  De officiële ezelsbrug voor het OSI-model (Reference Model for Open Systems Interconnection)

  7. Application - Toepassing
  6. Presentation - Presentatie
  5. Session - Sessie
  4. Tranport - Transport
  3. Network - Netwerk
  2. Datalink - Datalink
  1. Physycal - Fysiek

  Ingezonden voor informatica door: Steven
 • Breng nu je stem uit!
  11 stemmen

  TIM WAST

  ti=titelbalk
  m= menubalk
  w=werkbalk
  a=adresbalk
  s=statusbalk
  t=taakbalk

  Ingezonden voor informatica door: H.J. Vaassen
 • Breng nu je stem uit!
  18 stemmen

  Anton Pieck Schildert Tieten Naast Dikke Fazanten

  OSI Model:
  A=Applicatielaag
  P=Presentatielaag
  S=Sessielaag
  T=Transportlaag
  D=Datalinklaag
  F=Fysiekelaag

  Ingezonden voor informatica door: Andy Lemmens
 • Breng nu je stem uit!
  15 stemmen

  Bruine Kangaroes Maken Geen Troep

  B-Byte
  K-Kilobyte
  M-Megabyte
  G-Gigabyte
  T-Terabyte

  Ingezonden voor informatica door: Raaghnie
 • Breng nu je stem uit!
  11 stemmen

  Cute White Babes Loves Hairy Dogs

  De volgorde waarin netwerknamen worden vertaald naar IP-adressen:
  - Cache
  - WINS
  - Broadcast
  - LMhosts
  - Hosts
  - DNS

  Ingezonden voor informatica door: Patrick Slabbekoorn
 • Breng nu je stem uit!
  12 stemmen

  Paul Drinkt Nooit Thee: SPA!

  De lagen van het OSI model: Physical, Datalink, Network, Transport, Session, Presentation, Application.

  Ingezonden voor informatica door: Erik Meijers
 • Breng nu je stem uit!
  14 stemmen

  People Can't Memorise Computer Industry Acronyms

  PCMCIA cards voor laptops!

  Ingezonden voor informatica door: Henri de Jong
 • Breng nu je stem uit!
  20 stemmen

  The quick brown fox jumps over a lazy dog

  Dit zijn alle letters van het toetsenbord. Handig als je wilt leren typen of wilt controleren of alle letters van je toetsenbord het doen.

  Ingezonden voor informatica door: Andy Chappell
 • Breng nu je stem uit!
  13 stemmen

  Ctrl X is knippen en Ctrl V is plakken

  X heeft de vorm van een schaar en V is van Velpon!

  Ingezonden voor informatica door: Remco Tomesen
 • Breng nu je stem uit!
  16 stemmen

  KISS

  Keep It Stupid Simple
  Bij het programmeren: de simpelste oplossing is de beste

  Ingezonden voor informatica door: Hetty Alewijnse
 • Breng nu je stem uit!
  9 stemmen

  Please Do Not Touch Steve's Pet Alligator

  De lagen van het OSI model: Physical, Datalink, Network, Transport, Session, Presentation, Application.

  Ingezonden voor informatica door: Soul Reaver
 • Breng nu je stem uit!
  7 stemmen

  All Guys Love Pamela (Anderson)

  Volgorde van het toekennen van rechten aan gebruikers, of hoe je je Windows-domein dient in te richten:

  Accounts die worden lid van;
  Global groups die lid worden van;
  Local groups waaraan je:
  (Access, op folder-niveau) toekent

  Ingezonden voor informatica door: Jaap Engel
 • Breng nu je stem uit!
  7 stemmen

  Bite = by eight

  Bits worden gebruikt per acht bit - by- (eigh)-t. Een byte is acht (8) bit.

  Ingezonden voor informatica door: Joost van Doesburg
 • Breng nu je stem uit!
  10 stemmen

  Appels Peren Smaken Toch Naar Dagelijks Fruit

  OSI-model (netwerk-ontwerp)
  (Applicatielaag, Presentatielaag, Sessielaag, Transportlaag, Netwerklaag, Datalaag, Fysieke laag)

  Ingezonden voor informatica door: Jaap Engel
 • Breng nu je stem uit!
  10 stemmen

  Pa's Wijze Lynx Bezag Vroom het Fikse Aquaduct

  Alle letters van het toetsenbord ;)

  Ingezonden voor informatica door: Jaap Engel
 • Breng nu je stem uit!
  16 stemmen

  Indruk maken met een rekenmachine!

  12345679 x 8 = 98765432
  om lcd-displays of rekenmachines mee te testen of om indruk mee te maken.

  Ingezonden voor informatica door: Marga / DeathTrail (Steven)
 • Breng nu je stem uit!
  9 stemmen

  Anna Trapt Naar De Prins

  Alle letters van TCP-model applicatie transport netwerk data physical=fysiek

  Ingezonden voor informatica door: nicolaas