Ezelsbruggetjes voor muziek

1 / 20 van 65
 • Breng nu je stem uit!
  27 stemmen

  Een kruis staat boven op de kerk en een mol zit in de grond.

  Zo kun je makkelijk onthouden of een noot een halve toon omhoog gaat of omlaag bij een mol of kruis. Bij een mol gaat de toon dus een halve noot omlaag omdat een mol in de grond zit en dus laag.

  Ingezonden voor muziek door: Marie
 • Breng nu je stem uit!
  102 stemmen

  Een Aap Die Graag Bananen Eet

  Om te onthouden hoe de snaren van een gitaar heten (van dik naar dun) pak je de beginletters van de woorden uit deze zin:
  E - A - D - G - B - E

  Ingezonden voor muziek door: Robert Laatindestal
 • Breng nu je stem uit!
  32 stemmen

  Every Good Boy Drinks Fanta / FACE / CD

  Alle noten die op die notenbalkjes liggen zijn EGBDF, alle noten die tussen de notenbalken in liggen zijn FACE en de twee noten die onder de muziekbalkjes liggen zijn C en D!!!!

  Ingezonden voor muziek door: Jacobiene
 • Breng nu je stem uit!
  47 stemmen

  Mol eronder, kruis erop!

  Een kruis staat boven aan de kerk en een mol zit in de grond. Dus een kruis verhoogt de noot en een mol verlaagt de noot!

  Ingezonden voor muziek door: Hanna
 • Breng nu je stem uit!
  16 stemmen

  Ga douchen Achter een boom

  de G van ga heeft 1 #(kruis), de D van douchen 2 #, de A van achter 3 #, de E van een 4 # en de B van boom 5#.

  Dit is een tip voor mensen die op saxofoonles zitten... misschien ook voor andere instrumenten.

  Ingezonden voor muziek door: Lilian
 • Breng nu je stem uit!
  15 stemmen

  Hafabra

  Het onthoudwoord voor de drie soorten blaasorkesten: de harmonie, fanfares en een brassband!

  Ingezonden voor muziek door: Matthijs Lafaut
 • Breng nu je stem uit!
  40 stemmen

  FACE

  Om de noten te lezen op een notenbalk, moet je gewoon het volgende onthouden: FACE. De F staat tussen het onderste streepje en die daarboven, de A staat op tussen het één na onderste streepje enzovoort!

  Ingezonden voor muziek door: Shalita Dietrich
 • Breng nu je stem uit!
  42 stemmen

  Flinke Boeren Eten Alle Dagen Gort

  Een manier om de volgorde van de majeur toonladders met mollen te onthouden
  Flinke=F
  Boeren = Bes
  Eten = Es
  Alle = As
  Dagen = Des
  Gort = Ges

  Ingezonden voor muziek door: Ellen
 • Breng nu je stem uit!
  18 stemmen

  Achter Deze Grote Cello

  De eerste letters zijn de snaren van de cello:
  Achter=A = A-snaar
  Deze=D = D-snaar
  Grote=G = G-snaar
  Cello=C = C-snaar

  Ingezonden voor muziek door: Matthew
 • Breng nu je stem uit!
  10 stemmen

  Hele rust is langzamer

  Eeen hele rust hangt onder het streepje en een halve er boven. Een halve rust is dus eerder bovenaan dan een hele rust. Daarom duurt deze langer!

  Ingezonden voor muziek door: Maren
 • Breng nu je stem uit!
  24 stemmen

  BEAtrix en FCGroningen

  De beginletters van de eerste 3 mollen: BEA (trix) Bes, Es en As.
  De beginletters van de eerste 3 kruizen: FCG (roningen) Fis, Cis en Gis!

  Ingezonden voor muziek door: Rosanne
 • Breng nu je stem uit!
  18 stemmen

  Frau Bakker Eet Altijd

  volgorde toonladders met mollen
  F - 1 mol (bes)
  Bes - 2 mollen (bes, es)
  Es - 3 mollen (bes, es, as)
  As - 4 mollen (bes, es, as, des)

  Ingezonden voor muziek door: Marieke Maatje
 • Breng nu je stem uit!
  11 stemmen

  If Dora Plays Like Me All's Lost

  De eerste letters van deze zin geven de eerste letters van de diatonische toonladders aan en in de juiste volgorde. Ionisch, Dorisch, Phrygisch, Lydisch, Mixo-Lydisch, Aeolisch en Locrisch.

  Simpel als je de stijlen al kent!

  Ingezonden voor muziek door: Jesse
 • Breng nu je stem uit!
  13 stemmen

  C voor twee

  Waar zit de C-toets toch op een piano??? De C, zit voor de twee (zwarte toetsen)!

  Ingezonden voor muziek door: Ellen
 • Breng nu je stem uit!
  13 stemmen

  Alle VIER de EENden zwemmen ACHTer de VIJ(F)ver.

  Om te onthouden welke intervallen rein zijn. Alleen de prime, de kwart, kwint en de octaafvergrotingen daarvan kunnen rein zijn. Alle andere intervallen kunnen alles zijn behalve rein.

  Ingezonden voor muziek door: Miky
 • Breng nu je stem uit!
  9 stemmen

  Eet Alle Dagen Grote Borden Erwtensoep

  Een andere manier om de snaren van de gitaar te onthouden E A D G B E, van laag naar hoog

  Ingezonden voor muziek door: T. v.d. Ende-v.d. Pluym
 • Breng nu je stem uit!
  5 stemmen

  tante SI-DO MI-FA

  De zus van tante Sidonia! Bij muziek spreken we soms van tertsen. Ge hebt grote tertsen en kleine tertsen. Een grote terts=2 tonen en een kleine terts=1.5 tonen. De kleine terts zit enkel tussen mi-fa en si-do!!!!!

  Ingezonden voor muziek door: Karen Fuchs
 • Breng nu je stem uit!
  11 stemmen

  Geef De Arme Een Bord FIS

  Dit geldt voor de majeur toonladders om te onthouden hoeveel kruizen bij welke grondtoon horen. Dus: 1 kruis: G 2 kruizen: D 3 kruizen: A 4 kruizen: E 5 kruizen: B 6 kruizen: FIS

  Ingezonden voor muziek door: Marlou
 • Breng nu je stem uit!
  12 stemmen

  Fietsen door België geeft energie

  Als je op de notenbalk de f (fietsen) d (door) b (belgie) g (geeft) e (energie)
  op de notenbalk legt, van boven naar beneden, heb je de goede naam van de lijnen.

  Ingezonden voor muziek door: Yvette Schoenmaker
 • Breng nu je stem uit!
  12 stemmen

  Viool- of G-sleutel

  Weet je niet meer hoe je de noten kunt vinden? Let dan op het einde van de viool- oftewel G-sleutel (het puntje in het midden). Dat puntje staat op de balk van de G en zo kan je verder tellen!

  Ingezonden voor muziek door: Rosanne