Ezelsbruggetjes voor nederlands

1 / 20 van 122
 • Breng nu je stem uit!
  205 stemmen

  `t kofschip

  Een overbekende ezelsbrug om de onvoltooid verleden tijd en het voltooid deelwoord van zwakke werkwoorden te gebruiken (alle werkwoorden met in de verleden tijd de uitgangen -de en -te(n) en een voltooid deelwoord op -d of -t ) geschreven moeten worden.  We doen het even voor bij vier werkwoorden:m aken, blaffen, krabben en leven. Haal van de infinitief het hele werkwoord) de uitgang -en af. Je houdt dan alleen de stam over. Is de laatste letter van de stam een medeklinker uit 't kofschip?


  mak-, blaff- (ja); krabb-, lev- (nee)

  Zo ja: de verleden tijd wordt gevormd met de uitgang -te.

  maakte
  , blafte


  Zo nee: de verleden tijd wordt gevormd met de uitgang -de.

  krabde
  , leefde

  Ingezonden voor nederlands door: Gertjan Kohler
 • Breng nu je stem uit!
  173 stemmen

  Uitschuifpik

  Het is precies hetzelfde als 't Kofschip alleen dit is leuker om te onthouden! Kijk naar de laatste letter van de stam, zit 'ie in het woord uitschuifpik dan schrijf je het woord met een 't' op 't einde!

  Ingezonden voor nederlands door: Suzanne Koekkoek
 • Breng nu je stem uit!
  107 stemmen

  Ik smurf!

  Voor de vervoeging van een werkwoord in de o.t.t., kun je weten of je een t bij de stam schrijft door het werkwoord te vervangen door de passende vorm van 'smurfen'. Ik antwoord, want 'ik smurf' (je hoort geen 't') hij antwoordt, want "hij smurft' (je hoort een 't'). Let op: je moet eerst de stam van het werkwoord kennen!

  Ingezonden voor nederlands door: Parcella
 • Breng nu je stem uit!
  216 stemmen

  Koppelwerkwoord of Zelfstandig werkwoord? ZWoBBeLS

  De koppelwerkwoorden!
  Z=zijn
  W=worden
  B=blijven
  B=blijken
  L=lijken
  S=schijnen
  !!!OPGEPAST!!!
  schijnen (licht of warmte geven is een zelfstandig ww. en Hij schijnt ziek te zijn: schijnt is hier een hulpww.)
  Zijn:(ergens zijn is zelfstandig ww.)
  Blijven (ergens blijven is zelfstandig werkwoord)
  Lijken: (lijken op is ook een zelfstandig werkwoord)

  Ingezonden voor nederlands door: Karen
 • Breng nu je stem uit!
  160 stemmen

  Een ik, twee ikken?!

  Nee! Je kan van ik geen meervoud maken. Van woorden die op een -ik eindigen moet er bij meervoud nooit dubbel k. Slimmeriken en niet slimmerikken!

  Ingezonden voor nederlands door: Fatty
 • Breng nu je stem uit!
  84 stemmen

  Kom jij te laat thuis dan krijg je geen t(hee)

  Als jij/je achter een werkwoord staat krijgt het werkwoord geen t.

  Ingezonden voor nederlands door: Sabine
 • Breng nu je stem uit!
  89 stemmen

  Ga lekker lopen!

  Met een t? Vervang het werkwoord door lopen. Het is : hij loopt (met t ), dus is het ook: hij wordt (met t). Het is : loop je weg (loop zonder t), dus ook: word je ... (word ook zonder t).

  Ingezonden voor nederlands door: Angela van de Pol
 • Breng nu je stem uit!
  74 stemmen

  Ik ga onmiddellijk slapen met 2 dekens en 2 lakens!

  Onmiddellijk te onthouden! Twee 'd'ekens en twee 'l'akens

  Ingezonden voor nederlands door: Isabel
 • Breng nu je stem uit!
  43 stemmen

  heT autootje daT

  bij heT-woorden gebruik je diT/daT bij dE-woorden gebruik je diE/dezE

  Ingezonden voor nederlands door: Manon Corbier
 • Breng nu je stem uit!
  52 stemmen

  Cent-Citroen

  Bij de e en de i (zoals in cent en citroen) spreek je de c uit als een s. In alle andere gevallen spreek je de c uit als een k

  Ingezonden voor nederlands door: Sylvia Zwart
 • Breng nu je stem uit!
  98 stemmen

  xtc-koffieshop

  Dit is een alternatief van "kofschip" of "fokschaap"!

  Ingezonden voor nederlands door: Francine Wattimury
 • Breng nu je stem uit!
  94 stemmen

  't sexy fokschaap

  De letters uit 't sexy fokschaap geven aan of een zwak werkwoord een 't' of een 'd' krijgt bij het vervoegen. Neem het hele werkwoord (bijvoorbeeld werken) neem de stam (werk), dit eindigt op een 'k'. De 'k' zit in het fokschaap, dus een 't' in de verleden tijd: 'hij werkte'. Door de nieuwe spelling hoort de X er nu ook bij.

  Ingezonden voor nederlands door: Patrick Daan
 • Breng nu je stem uit!
  41 stemmen

  De bromvliegzwaan en 't ex-kofschip

  dbrmvlgzwm van (de bromvliegzwaan) moet je in de v.t. D schrijven.
  bij txkofschp een T (er zijn uitzonderingen!)

  Ingezonden voor nederlands door: Marije
 • Breng nu je stem uit!
  15 stemmen

  Schoftkip

  Normaal zeg je 't fokschaap of 't kofschip maar de meeste vergeten die T dus hier zit die al in!

  Ingezonden voor nederlands door: Stephanie
 • Breng nu je stem uit!
  48 stemmen

  ’t Fokschaap

  De letters uit 't fokschaap geven aan of een zwak werkwoord een 't' of een 'd' krijgt bij het vervoegen (voltooid deelwoord). Neem het hele werkwoord (bijvoorbeeld werken) neem de stam (werk), dit eindigt op een 'k'. De 'k' zit in het fokschaap, dus een 't' in de verleden tijd: 'hij werkte'.

  Ingezonden voor nederlands door: Martijn Mulder
 • Breng nu je stem uit!
  58 stemmen

  Pap Op Lepel Moet Voor Bart's Buik!

  Nederlands(ontleding van een zin)
  1.Persoonsvorm
  2.Onderwerp
  3.Lijdend voorwerp
  4.meewerkend voorwerp
  5.voorzetsel voorwerp
  6.Bijwoordelijke bepaling
  7.Bijvoegelijke bepaling

  EN KLAAR!!!

  Ingezonden voor nederlands door: Rob Gehring
 • Breng nu je stem uit!
  35 stemmen

  FokschaapSHIT

  't Fokschaap en 't kofschip zijn onvolledige ezelsbruggetjes omdat de klank 'sh' er niet bij zit, fokschaapshit is volledig, maar vrij onwelvoeglijk...

  Ingezonden voor nederlands door: Ellen
 • Breng nu je stem uit!
  37 stemmen

  Bob had zoveel was!

  De medeklinkers uit de zin zijn de beginletters van alle koppelwerkwoorden: zijn, worden, blijven, blijken, schijnen, lijken, heten, dunken en voorkomen.

  Ingezonden voor nederlands door: Naomi van der Linden
 • Breng nu je stem uit!
  29 stemmen

  IK is altijd alleen

  Als er ik in een woord staat, zoals bij leeuweriken, heb je maar een k.

  Ingezonden voor nederlands door: Carli van Heemst
 • Breng nu je stem uit!
  88 stemmen

  ZWaBBeLS

  Elke letter staat voor de beginletter van de koppelwerkwoorden: ZIJN, WORDEN, BLIJVEN,BLIJKEN, LIJKEN, SCHIJNEN.

  Ingezonden voor nederlands door: Eva Bosch