Algemene voorwaarden

De informatie op deze site is met zorgvuldigheid samengesteld. Huiswerkbegeleiding.nl/Ezelsbruggetje wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy 
Huiswerkbegeleiding.nl/Ezelsbruggetje zal geen enkel e-mailadres, ingewonnen via deze site doorgeven aan derden. Huiswerkbegeleiding.nl/Ezelsbruggetje respecteert en verzekert de privacy van de eigenaars van de gegevens verstrekt via deze site.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom 
Het auteursrecht van alle door Huiswerkbegeleiding.nl/Ezelsbruggetje ontwikkelde grafische uitingen (ontwerpen) en websites ligt volledig bij Huiswerkbegeleiding.nl/Ezelsbruggetje. Alle rechten voorbehouden. Er mag geen informatie, content, beeldmateriaal zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Huiswerkbegeleiding.nl/Ezelsbruggetje worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden. 

Bij het insturen van ezelsbruggetjes wordt akkoord gegaan met de overdracht van het intellectueel eigendom naar Huiswerkbegeleiding.nl/Ezelsbruggetje.nl en staat het Huiswerkbegeleiding.nl/Ezelsbruggetje.nl vervolgens volledig vrij deze ezelsbruggetjes naar eigen inzicht, gewijzigd of ongewijzigd, onbeperkt te publiceren, zowel offline als online.