Ezelsbruggetjes voor wiskunde

1 / 20 van 71
 • Breng nu je stem uit!
  166 stemmen

  Delen door 3 of 9

  Snel of een groot getal door 3 of 9 deelbaar is, tel dan alle cijfers steeds bij elkaar op totdat je een 1-cijferig getal overhoudt. Is dat getal deelbaar door of 9 dan is het grote getal dat ook.

  voorbeeld:
  418617 deelbaar door 9?
  4+1+8+6+1+7=27
  2+7=9
  418617 is dus deelbaar door 9

  163536 deelbaar door 9 en 3?
  1+6+3+5+3+6=24
  2+4=6
  6 is niet deelbaar door 9, maar wel door 3, dus 163536 is wel deelbaar door 3 maar niet door 9.

  Ingezonden voor wiskunde door: T. Balfoort
 • Breng nu je stem uit!
  265 stemmen

  De tafel van NEGEN

  Moeite met de tafel van 9? Schrijf eerst alle cijfers van 0 tot 9 onder elkaar... en daarna doe je naast deze kolom nèt het omgekeerde, dus de alle cijfers van 9 tot 0. Kijk maar :

  0 9
  1 8
  2 7
  3 6
  4 5
  5 4
  6 3
  7 2
  8 1
  9 0

  Zo, zet er nu nog voor 1x9, 2x9, etctera!

  Ingezonden voor wiskunde door: Noa
 • Breng nu je stem uit!
  186 stemmen

  dOmein en bEreik

  Weet je nooit voor welke as domein en bereik zijn? in domein zit de O van hOrizontaal, dus x-as. In bereik zit de E van vErtikaal, dus de y-as!

  Ingezonden voor wiskunde door: Daphne Bakker
 • Breng nu je stem uit!
  99 stemmen

  Kwadraat van getallen met een 5

  Kwadraten van getallen zoals 25, 35, 55, 85,... kun je heel snel uitrekenen. Bijvoorbeeld 35, het eerste getal, de 3 vermenigvuldig je met het getal dat één hoger ligt, dat is 4, 3*4= 12 en je zet er altijd het getal 25 achter, dus het antwoordt is 1225. Nog een voorbeeld: 85, dus 8*9= 72, er 25 achter zetten is 7225.

  Ingezonden voor wiskunde door: Henny Elschot
 • Breng nu je stem uit!
  137 stemmen

  Kan het dametje met de centimeters meten?

  Kan (k van km) Het (h van hm) DAMetje (dam) Met (m), De (de van dm)CENTIMETERS (cm) Meten (m van mm)?

  Ingezonden voor wiskunde door: Mariska Ruijs
 • Breng nu je stem uit!
  85 stemmen

  SOSCASTOA

  Handig voor berekeningen aan driehoeken:
  Sin = Overstaande / Schuine (S.O.S)
  Cos = Aangrenzende / Schuine (C.A.S)
  Tan = Overstaande / Aangrenzende (T.O.A)

  Ingezonden voor wiskunde door: Marieke Veenendaal
 • Breng nu je stem uit!
  63 stemmen

  Lachende parabool is positief, verdrietige is negatief!

  Een dalparabool heeft dezelfde vorm zoals je lacht : )

  Een bergparabool heeft dezelfde vorm zoals je verdrietig bent :(

  Ingezonden voor wiskunde door: Veerle Balis
 • Breng nu je stem uit!
  91 stemmen

  Leuke BH met inhoud!

  Inhoud = LxBxH.

  Ingezonden voor wiskunde door: Erik Meijers
 • Breng nu je stem uit!
  62 stemmen

  W E L K O M

  w= wortelverbanden
  e= exponentiële verbanden
  l= lineare verbanden
  k= kwadratische verbanden
  o= omgekeerd evenredige verbanden
  m= machtsverbanden

  Dit helpt je onthouden welke verbanden er zijn!

  Ingezonden voor wiskunde door: Joyce
 • Breng nu je stem uit!
  80 stemmen

  Berg of dalparabool

  Als het vriest zit je op een berg en als het warm is zit je in een dal.
  Een negatief getal (dus koud) voor kwadraat dan Bergparabool, een positief getal (dus warm) voor kwadraat dan Dalparabool

  Ingezonden voor wiskunde door: Harald Dekker
 • Breng nu je stem uit!
  85 stemmen

  How I want a drink, alcoholic of course, after the heavy lectures involving quantum mechanics!

  Het aantal letters van elk woord in de zin is een decimaal van pi. dus:
  3, 14159265358979.

  Ingezonden voor wiskunde door: Lisanne
 • Breng nu je stem uit!
  63 stemmen

  Ik Verwissel Xanders Lekkere Citroenen Door Mandarijnen

  Romeinse cijfers:
  I=1 V=5 X=10 L=50 C=100 D=500 M=1000

  Ingezonden voor wiskunde door: Sarah
 • Breng nu je stem uit!
  38 stemmen

  MCDonaLds= ml-cl-dl-l

  Vaak weet je niet hoeveel ml in een dl zit of hoeveel dl in een liter, nou met dit ezelsbruggetje is het simpel. Denk aan mcdonalds. Van minder naar meest.

  Ingezonden voor wiskunde door: Kim Kloosterman
 • Breng nu je stem uit!
  56 stemmen

  De assen

  Je hebt de X en de Y dat weet je.
  De Y heeft een stokje naar beden dus wordt dat de Verticale as en de x de horizontale as

  Ingezonden voor wiskunde door: ~Judith
 • Breng nu je stem uit!
  49 stemmen

  Differentiëren: (nat-tan)/n-kwadraat

  De afgeleide van een functie met een breuk:
  (NoemerxAfgeleide Teller - TellerxAfgeleide Noemer)/noemer in het kwadraat.

  Ingezonden voor wiskunde door: Sarah
 • Breng nu je stem uit!
  22 stemmen

  Kwadraten

  Om het kwadraat snel uit te rekenen, is er een truucje:
  Het kwadraat van 30 = 900.
  Het kwadraat van 31 = 30+31+900=961
  Het kwadraat van 32 = 32+31+961= 1024
  Het kwadraat 51 = 51+50+2500=2601
  Het kwadraat 52 = 52+51+2601=2704

  Ingezonden voor wiskunde door: Daniël Huisman
 • Breng nu je stem uit!
  43 stemmen

  Het mannetje won van de oude aap!

  Volgorde van bewerking:

  het=haakjes
  mannetje= machten
  won=wortels
  ||
  van= vierkantswortel
  de= delen
  oude=optellen
  aap= aftrekken

  Ingezonden voor wiskunde door: Kimberly
 • Breng nu je stem uit!
  105 stemmen

  Delen door nul is ‘gelul’

  Je kunt niet iets door niets delen! Dat is echt onzin!

  Ingezonden voor wiskunde door: Erik van Vliet
 • Breng nu je stem uit!
  47 stemmen

  Ik Vraag een Xtra Large Compact Disk aan Mama

  Romeinse cijfers: I V X L C D M

  Ingezonden voor wiskunde door: Donné Toon
 • Breng nu je stem uit!
  47 stemmen

  How I wish I could recollect pi easily today?

  Een ezelsbruggetje om het getal 'pi' te onthouden:
  Neem het aantal letters van elk woord, en je hebt de eerste cijfers van pi:
  3,14159265

  Ingezonden voor wiskunde door: Steven van Santen