Ezelsbruggetjes - Ezelsbruggetje Spring naar content

Alle Ezelsbruggetjes

Maak je moeilijke lesstof onvergetelijk met een ezelsbruggetje. Zoek ezelsbruggetjes per vak, of leer anderen leren met jouw ezelsbruggetjes.

Permeabel membraan

Om te onthouden wat een permeabel membraan is, kun je denken aan
Per = per

Permeabel membraan = permissive membrane –> doorlaatbaar membraan

Door George

Van Celsius naar Kelvin

Celcius –> Kelvin, plus 273
Kelvin –> Celsius, min 273

Van °Celsius omrekenen naar Kelvin, plus 273 (Celsius laatste twee letters us wordt plus), van Kelvin naar °Celsius min 273 (Kelvin laatste twee letters in, m er voor wordt min)!

Door Ben

moleculen met 2 atomen

Brenda Houdt Naakt Feesten In Ons Clubhuis
Br2, H2, N2, F2, I2, O2, Cl2
Broom,Waterstof,Stikstof,Fluor,Jood,
Zuurstof,Chloor.

Door Jeroen

Organische chemie

Denk voor organische chemie aan de zin “Mama En Papa Blowen Perfecte Hasj”

M = Methaan
E = Ethaan
P = Propaan
B = Butaan
P = Pentaan
H = Hexaan

Door Joeri

Taxonomische indeling dierenrijk

Om de ordening van het dierenrijk in te delen, kun je denken aan de zin
Als Kleine Otters Fietsen Gaan Stelen

A fdeling
K lasse
O rde
F amilie
G eslacht
S oort

Door Maria

De kastenstelsels van India

De volgorde van de kastenstelsels van India kun je onthouden met de zin
Ben Kei Veel Snoep Winkels Doorgelopen

B rahmanen
K shatriaya’s
V aishya’s
S hudra’s
D alits

Door Ellis

Seco

Seco = snijden

Om de prosecco open te krijgen moet je de fles open snijden

Door Anoniem

Owe

Owe = iemand iets verschuldigd zijn

Dit kun je onthouden door te denken aan IOU (I owe you)

Door Kelly

Eenheden van de gram

Om de eenheden van de gram te onthouden, kun je denken aan de zin
Tankt Kees Gewoon Mee

T on
K ilogram
G ram
M iligram

Door mel

Blaasorkesten

De drie soorten blaasorkesten kun je onthouden door HaFaBra

Ha rmonie
Fa nfares
Bra ssband

Door Matthijs

Tractus

Tractus = trekken

Een tractor trekt dingen

Door Xander

Oudeis

Oudeis = niemand

Niemand eet oud ijs

Door Marlin

Het verschil tussen bleu en blue

Dit verschil kun je onthouden door te denken aan

Frans –> bleu, met EU, want Frankrijk zit nog in de EU
Engels –> blue, met UE, want Engeland zit niet meer in de EU

Door LYCEO

Trappen van vergelijking

Als je een woord met twee of meer lettergrepen tegenkomt en het bevat een van de uitgangen van LE|ER|OW|Y|SOME dan zijn de uitgangen bij de vergelijkende en overtreffende trap gewoon -er, -est.

Voorbeelden:
-ow: yellow-yellower-yellowest
-le: simple-simpler-simplest
-er: clever-cleverer-cleverest
-some: handsome-handsomer-handsomest
-y: happy-happier-happiest (let op y wordt i)

Door Chantal

Semper

Semper = altijd

Semper lijkt op pamper, met pampers blijf je altijd droog

Door Mireille

Superesse

Superesse = overblijven

Zij blijft over bij de wedstrijd, omdat ze super is

Door Kim

Rivieren in midden-Nederland

De drie rivieren in het midden van het land, kun je van boven naar beneden onthouden met
LuiWamMes

L ek
W aal
M aas

Door Lisanne

Ontwerpcyclus

Om de onderdelen van de ontwerpcyclus te onthouden, kun je gebruik maken van de zin
Anna Probeert Uw Feestjes Ruw Te Eindigen

A nalyseren/beschrijven
P rogramma van eisen opstellen
U itwerkingen bedenken
F ormuleren uitwerkingen
R ealiseren uitwerkingen
T esten
E valueren

Door Frédèrique

Zeeuwse wateren

Om de Zeeuwse wateren te onthouden, gebruik ik altijd het volgende: Hartelijk Gefeliciteerd Oud Wijf
HGOW = Haringvliet Grevelingen Oosterschelde Westerschelde (van boven naar beneden op de kaart)

Door Meester Paul

obstare = in de weg staan

stare is latijn voor staan. Ob lijkt op op. Obstare kan je dus ook zien als opstaan.

Kan je opstaan? Je staat in de weg!

Door Jootje

Vulkaanuitbarsting

Om te onthouden wat er tijdens een vulkaanuitbarsting allemaal naar boven komt, kun je denken aan LAStiG

L ava
A s
S tenen
G assen

Door Manon

Kwintencirkel

Kruizen:

Geef Die Aap Een Bak Fis Cis

Mollen:

Friese Boeren Eten Alle Dagen Gele Citroenen

Door Jip

De carpale botten

Om de acht carpale botten te onthouden, kun je denken aan
Sam Likes To Push The Toy Car Hard

Proximaal van duim naar pink
S caphoid
L unate
T riquetrum
P isiforme
Distaal van duim naar pink
T rapezium
T rapezoid
C apitate
H amat

Door Gian

Accusatives/ nomunativus

De accusativus is ACtief dus er komt een “m” bij

Door Emma

Het verschil tussen maguis en garrigue

Maquis = zandgrond
Garrigue = kalkgrond

Dit verschil kun je onthouden door te denken aan 
Mag = Zak

Door Patrick

Productiefactoren en bijbehorende beloningen

ANKO = LPRHW

Dit zijn de productiefactoren en welke beloningen je krijgt.
De hond ANKO krijgt een bot met Lelijke Poedel Rent Hard Weg.
Om het goed te onthouden kun je een hond tekenen met ANKO erin en daarnaast een bot met Lelijke Poedel Rent Hard Weg er in

A rbeid
N atuur
K apitaal
O ndernemerschap

L oon
P acht
R ente
H uur
W inst

Door Damini

Mox

Mox = spoedig, weldra

Als je mok omvalt moet je spoedig een doekje halen

Door Anoniem
Home
Alle items
Uploaden