Ezelsbruggetjes - Ezelsbruggetje Spring naar content

Alle Ezelsbruggetjes

Maak je moeilijke lesstof onvergetelijk met een ezelsbruggetje. Zoek ezelsbruggetjes per vak, of leer anderen leren met jouw ezelsbruggetjes.

Maw kernconcept cultuur

VOUW’N =
het geheel van
Voorstellingen
Opvattingen
Uitdrukkingsvormen
Waarden
Normen
die mensen als lid van een groep of samenleving hebben verworven

Door Lieke

Hersenvliezen

Om de hersenvliezen van binnen naar buiten te onthouden, kun je denken aan PAD

P ia mater
A rachnoidea mater
D ura mater

Door Kim

Motorrijbewijs

Om te onthouden welke controlepunten je aan je examinator dient op te noemen, kun je denken aan BROVAK

B anden en brandstof
R emmen
O lie
V ering en verlichting
A ccu
K etting en koeling

Door Annemarie

Soorten humor

Om de verschillende soorten humor te onthouden, kun je denken aan de zin
Sarah Is Plots Content Met Andere Zwarte Snoepjes

S arcasme
I ronie
P arodie
C ynisme
M ilde humor
A bsurde humor
Z warte humor
S atire

Door Yasmin

Stopplaatsen van Aeneas

Om de stopplaatsen van Aeneas te onthouden, kun je denken aan de zin
Tegen De Kok Bedenken Sous-Chefs sous-chef-listen

T rakië
D elos
K reta
B uthrotum
S icilië
C arthago
S icilië
C umae
L avinium

Opmerking: hij begint uiteraard in Troje en eindigt in Latium

Door Aylli

Craniale zenuwen

Met deze ezelsbrug weet je of de 12 craniale zenuwen motorisch, sensorisch of gemixt zijn (beide)
–> M (motorisch), S (sensorisch), B (both)

Some Say Many Money, But My Brother Says Big Boobs Matter More

Craniale zenuw 1: Sensorisch
2: Sensorisch
3: motorisch …

Door Maza

Orant

Orant= smeken

Ik smeek jou om een Oreo-koekje

Door Judith

Wiskundige verbanden

Om de verschillende wiskundige verbanden te onthouden, kun je denken aan WELKOM

W ortelverbanden
E xponentiële verbanden
L ineaire verbanden
K wadratische verbanden
O mgekeerd evenredige verbanden
M achtsverbanden

Door Joyce

v=s*t of v=s/t ?

Bij veel formules kun je de eenheid gebruiken. Bij v=s/t ook, want v = snelheid en de eenheid is km/h (of m/s). Km en m zijn eenheden van s (= afstand). H en s zijn eenheden van t (=tijd).

Het is km/h en m/s, niet km*h en m*s, dus is ook de formule v=s/t en niet v=s*t.

(Met veel formules geldt dit).

Door Anoniem

Vraag- en aanbodlijn

De vraaglijn loopt altijd naar beneden, net als het eerste streepje van de V. Het wordt dus zo’n lijn: .
De aanbodlijn loopt juist naar boven, net als het eerste streepje van de A. De lijn ziet er dus zo uit: /.

Door Serdar

Kleurcoderingen in electrotechniek en electronica

De kleurcoderingen in electrotechniek en electronica kun je onthouden met de zin
Zij Bracht Rozen Op Gerrits Graf Bij Vies Grauw Weer.

Z wart, waarde = 0 
B ruin, waarde = 1
R ood, waarde = 2
O ranje, waarde = 3 
G eel, waarde = 4 
G roen, waarde = 5 
B lauw, waarde = 6 
V iolet, waarde = 7 
G rijs, waarde = 8 
W it, waarde = 9

Door Niek

Waarde- of welvaartsvast

Hoogte van een bedrag en de stijging:

Waardevast = denk aan de waarde van een prijs.
Welvaartsvast = denk aan de welvaart die iemand heeft door het loon.

Door Floor

Together

Om de juiste spelling van het woord ’together’ te onthouden, kun je gebruik maken van deze zin

To be together, first he has to get her

Door Laura

Acheter

Acheter betekent kopen

Als je thee gaat kopen.

Door Jonneke

Ne plus

Ne plus betekent niet meer

Je hebt geen paraplu meer nodigt als het niet meer regent

Door Tessa

Het verschil tussen bakboord en stuurboord

Het verschil tussen bakboord en stuurboord kun je onthouden door R =R

StuuRboord = Rechts
Bakboord = Links

Door Miriam

De Franse mannelijke landen

Om te onthouden welke landen in het Frans mannelijk zijn, kun je denken aan
Japanners Moeten Deense Bessen Plukken

J apan
M arokko
D enemarken
B razilië
P ortugal

Door Rein

Oorzaken vergrote nieren

Deze kun je onthouden met SHAPE

S clederma 
H IV nephropathy
A myloidosis
P olycystic kidney disease
E ndocrinopathy (diabetes)

Door Victor

Verba Liquida

Om de verba liquida te onthouden (m, l, n, r), kun je het woord ‘molenaar’ onthouden

Door Adriana

desinere of sinere?

Desinere = ophouden
Sinere = toestaan

De kan je zien als een negatief voorzetel, desinere is dus ophouden.

Sinere is dan dus toestaan.

Dus:

Moet ik desinere?
Nee, ik sinere.

Deze zin klopt natuurlijk niet, maar mischien helpt het om ze te onderscheiden.

Door Jootje

Het verschil tussen varus en valgus

Om dit verschil te onthouden, kun je denken aan R = R en L = L

vaRus = Rond
vaLgus = distaaL –> LateraaL

Door D.

Tekstverbanden

Om de tekstverbanden te onthouden kun je gebruik maken van het acroniem CCORVOT

C oncluderend

C hronologisch

O psommend

R edengevend

V ergelijkend

O orzakelijk

T egenstellend

Door Mariël

do, re, mi, …

do
re
mi
fa
sol
la
si
De Romijnen Mogen Franse Soldaten Laten Schijnen.

Door Anoniem

Een aap die graag bananen eet

Een aap die graag bananen eet. Iedere eerste letter is de snaar van een gitaar.

Door Steven

Hele en halve rust

Hele rust –> hangt onder de notenbalk
Halve rust –> ligt op de notenbalk

De hele rust duurt langer dan een halve rust. Omdat de hele rust langer duurt, is deze zwaarder, en daarom hangt deze onder de notenbalk. De halve rust duurt minder lang en is daarom minder zwaar en ligt daarom nog op de notenbalk.

Door Lynn

Alfabet

Moet je je Griekse alfabet uit je hoofd leren? Probeer het te zingen op vader Jacob.

Vader Jacob, vader jacob. Slaapt gij nog? Slaapt gij nog? Wordt dan -> alpha bèta gamma delta epsilon, epsilon. Etc.

Door Stijn

Wat te doen bij een sportblessure

Om te onthouden wat je moet doen bij een sportblessure, kun je denken aan RICE

R ust
I js
C ompressie
E levatie

Door Michel

Le gant

Le gant betekent de handschoen. Denk hierbij aan een dame op een bal. Die draagt handschoenen en dat staat heel e-le gant.

Door Cornelia

Seco

Seco = snijden

Om de prosecco open te krijgen moet je de fles open snijden

Door Anoniem

Diode met kathode en anode

De kathode is negatief en de anode is positief.

Ezelsbruggetje is het woordje: KNAP

Door Marijke
Home
Alle items
Uploaden