De Waddeneilanden kun je onthouden door het acroniem
TV TAS
 
T erschelling

V lieland

T exel

A meland

S chiermonnikoog 

De onderdelen van het metrum kun je onthouden met de zin

Jij Activeert Toch Die Andere Software

J ambe. v_

A napest. _v

T rochee. vv_

D actylus. _vv

A mfibrachus. _ _

S pondee. v_v 

Deze kun je onthouden met de zin
Als Emma Frietjes Heeft Rookt Robin Te Veel

-

A ccentuerende functie
E motionele functie
F eedbackfunctie
H erhalingsfunctie
R egulerende functie
R elationele functie

T egenstrijdige functie
V ervangingsfunctie

De type verdiensten kun je onthouden met het acroniem KANO 

K apitaal --> Rente

A rbeid --> Loon of salaris

N atuur --> Pacht of huur

O mzet --> Winst
Wael
Deze kun je onthouden met het acroniem DIEP

D iverterende teksten --> ontspannen of amuseren
I nformatieve teksten --> informeren
E motieve teksten --> raken
P ersuasieve teksten --> overtuigen

Deze kun je onthouden met het acroniem KaPSaLoN

K oolstofverbindingen
S achariden
L ipiden
P roteïnen
N ucleïnezuren

ο ανεμος = de wind

Anemos lijkt op anemoon en een anemoon "waait" in de "wind" van de zee (hij beweegt in de stroming van de zee) 

Melanie

Deze kun je onthouden met de zin 
Kan Het Dametje Met De CM Meten

K m
H m
M
D m
CM
M m

De volgorde van de windrichtingen kun je onthouden met de zin
Nooit Op Zondag Werken

N oord
O ost
Z uid
W est


Thomas
Waar de zon opkomt, kun je onthouden met deze zin
De zon komt Op in het Oosten en gaat Weg in het Westen
Meer ezelsbruggetjes tonen