Aardrijkskunde Archives - Ezelsbruggetje Spring naar content

Alle Ezelsbruggetjes

Maak je moeilijke lesstof onvergetelijk met een ezelsbruggetje. Zoek ezelsbruggetjes per vak, of leer anderen leren met jouw ezelsbruggetjes.

Vestigingsfactoren

Om de verschillende vestigingsfactoren te onthouden, kun je denken aan WANGT

W erknemers
A fzetmarkt
N utsvoorzieningen
G rondstoffen
T ransport

Door sarah

Indianenstammen

Om te onthouden waar de indianenstammen gevestigd zijn, kun je denken aan CANO

C alifornië
A rizona
N ew Mexico
O klahoma

Door Marie

Soorten kaarten

Om de verschillende soorten kaarten te onthouden, kun je denken aan TON

T hematische
O verzichts
N avigatie kaarten

Door B.C.

Voor de geofactoren

Loop Pas Door Water Wanneer (Het) Op Gras Regent

Lucht, Planten wereld, Dieren wereld , Water, Wind , (het)Ondergrond, Gesteente, Reliëf

Door Bridget

De Eurolanden

Om de Eurolanden te onthouden, kun je deze zin gebruiken
SMS FF BONDIGE CLIPS

S lovenië
M alta
S lowakije

F rankrijk
F inland

B elgië
O ostenrijk
N ederland
D uitsland
I erland
G riekenland
E stland

C yprus
L uxemburg
I talië
P ortugal
S panje

Door Sien

Bosnië Herzegovina – Sarajevo

De BH van Sara

Door Dylan

Het verschil tussen emigratie en immigratie

Dit kun je onthouden door te denken aan
I=I en E=E

Immigratie = In Nederland
Emigratie = Eruit

Door Marieke

Volgorde steden Brabant

Hoe je de volgorde Breda, Tilburg, Eindhoven makkelijk kan onthouden:

B van Begin: Breda
T van Tussen: Tilburg
Eind van het Einde: Eindhoven

Door Anouk

Rivieren in midden-Nederland

De drie rivieren in het midden van het land, kun je van boven naar beneden onthouden met
LuiWamMes

L ek
W aal
M aas

Door Lisanne

Kenmerken concurrentiekracht

Om de vijf kenmerken die bij concurrentiekracht horen te onthouden, kun je denken aan POMOT

P roductiefactoren
O ndernemersgeest
M arktorganisatie
O verheid
T oevalsfactoren

Door Erwin

Baltische staten en hoofdsteden

De Baltische staten zijn van boven naar beneden
EsLeLi (of: eslelie)

Es tland
Le tland
Li touwen

Zo zijn de hoofdsteden:
TaRiVi
Ta linn
Ri ga
Vi lnius

Door Wouter

Estland Letland Litouwen

Zo leer je de topografie van Europa Estland, Letland en Litouwen (EsLeLi) zitten onder elkaar zo leer je de volgorde.

Door Fenne

Blauwe en Witte Nijl

Het verschil tussen de witte en de blauwe Nijl kun je uit elkaar houden door de L in blauw

Dit is ook de L van Links

Door Elise

De schalen

Om de verschillende schalen op een kaart te onthouden, kun je denken aan de zin
Loop Recht Naar C Man

L okale schaal
R egionale schaal
N ationale schaal
C ontinentale schaal
M ondiale schaal

Door Anoniem

Het overdragen van cultuurelementen

Om te onthouden hoe cultuurelementen in de moderne tijd worden overgedragen, kun je denken aan het acroniem ICT

I nternationale handel
C ommunicatiemiddelen (Modern)
T oerisme

Door Anoniem

Luchthavens in België

Om de zes belangrijkste luchthavens in België te onthouden, kun je denken aan GAZBOL

G ent
A ntwerpen
Z eebrugge
B russel
O ostende
L uik

Door Diego

Het verschil tussen hoge en lage luchtdruk

Om te onthouden hoe de wind draait bij een hoge of lage luchtdruk, kun je denken aan
H=H

Hoge luchtdruk = Horloge, met de klok mee
Lage luchtdruk = Tegen de klok in

Door Ivan

Oorzaken van mobiliteit

De oorzaken van mobiliteit kan je onthouden met WIVES: 
Welvaart
Individualisering
Vergrijzing
Emancipatie
Schaalvergroting

Door Moniek

De kastenstelsels van India

De volgorde van de kastenstelsels van India kun je onthouden met de zin
Ben Kei Veel Snoep Winkels Doorgelopen

B rahmanen
K shatriaya’s
V aishya’s
S hudra’s
D alits

Door Ellis

Zoekmiddelen in de bosatlas

De drie zoekmiddelen in de bosatlas kun je onthouden met de zin 
Ben je Nu Zestig?

B ladwijzer
N amenregister
Z aakregister

Door B.C.

Azerbeidzjan – Bakoe

Azerbeidjan bakt een koe. Hiermee kun je onthouden dat Bakoe de hoofdstad van Azerbeidjan is!

Door Hannah

De rivier Po

Om de rivier de Po te vinden op te kaart, ga je op zoek naar de Laars. Wanneer je op de Po zit, laat je je broek zakken tot aan je laars

Door Meran

Import-Export

IMport lijkt op in en komt dus vanuit een ander land Nederland in

EXport is je ex en gaat dus weg.

Door Miriam

Ecologische Voetafdruk

Deze kun je onthouden door de zin
Aaron Grijpt Brood Vaak Bij Eten

A kkerland
G rasland
B osland
V island
B ouwland
E nergieland

Door Siebe

Oekraïne – Kiev

Om het land Oekraïne met de hoofdstad Kiev te onthouden, kun je denken aan

Snoekraïne heeft kieuwen

Door Ishana

De meren van de VS

Om de vijf grote meren van de VS te onthouden, kun je denken aan HOMES

H uron
O ntario
M ichigan
E rie
S uperior

Door Jaap

Spijkenisse

Om te onthouden dat Spijkenisse aan de Lek ligt, kun je denken aan
De spijker prikt dingen lek

Door Lente

Volgorde grootte gesteente

Om deze volgorde te onthouden, kun je gebruik maken van BRiKGeZaKt

B erg
R otsblok
K ei
G rind
Z and
K lei

Door Renate

Vulkaanuitbarsting

Om te onthouden wat er tijdens een vulkaanuitbarsting allemaal naar boven komt, kun je denken aan LAStiG

L ava
A s
S tenen
G assen

Door Manon
Home
Alle items
Uploaden