Engels Archives - Ezelsbruggetje Spring naar content

Alle Ezelsbruggetjes

Maak je moeilijke lesstof onvergetelijk met een ezelsbruggetje. Zoek ezelsbruggetjes per vak, of leer anderen leren met jouw ezelsbruggetjes.

Engelse dagen van de week

Om de Engelse dagen van de week uit elkaar te houden, kun je denken aan de zin
See Me Then Without Tigers, Frogs and Snakes

S unday
M onday
T uesday
W ednesday
T hursday
F riday
S aturday

Door Rezan

Thursday

Thursday = donderdag

Om dit te onthouden, kun je denken aan Thor’s day –> de Dondergod –> Donderdag

Door Wietse

Het verschil tussen Amerikaanse en Britse spelling

Om te onthouden of een woord volgens de Amerikaanse of de Engelse spelling geschreven is, kun je denken aan de vuistregel 
Het langste woord is Brits

Airplane/aeroplane
Rumor/rumour

Door Timothy

He/she/it-regel

Om te onthouden welke persoonlijke voornaamwoorden een -S op het eind krijgen, kun je denken aan SHIT

S he
H e
IT

Door Pim

adress of address?

In het Nederlands heb je het woord ‘adres’. In het Engels raak je daarmee in de war, want daar betekent het iets anders. In het Engels betekent het ’toespreken’.
Ik kan onthouden dat ’to address’ met dubbel D is door het volgende ezelsbruggetje:
Als je mensen toespreekt ben je wat informatie bij de mensen aan het toevoegen -> ’to add’ (dus met dubbel D).

Door Anoniem

Het verschil tussen many en much

Dit verschil kun je onthouden aan de hand van de zin
Many kisses and much love

Many –> kun je tellen
Much –> kun je niet tellen

Door Eefje

Suffer by

Suffer by = te lijden hebben van

Als je suf bent heb je hier veel van te lijden

Door Mirjam

Het verschil tussen bleu en blue

Dit verschil kun je onthouden door te denken aan

Frans –> bleu, met EU, want Frankrijk zit nog in de EU
Engels –> blue, met UE, want Engeland zit niet meer in de EU

Door LYCEO

To pretend

To pretend = doen alsof

Je doet alsof je pret hebt

Door Moo

plaats een tijd in een zin

de P van Plaats komt voor de T van Tijd in het alfabet

Door Line

Assume

Om te onthouden hoe je ‘asume’ spelt, kun je denken aan de zin

Never assume! It makes an ASS of U and ME

Door Iris

Het verschil tussen three of tree

Om het verschil tussen three en tree te onthouden, kun je denken aan

Three (drie) heeft drie medeklinkers

Door Kelsey

Vanish

Vanish = verdwijnen

Vanish Oxi Action verwijdert vlekken

Door Savanna

Verschil AM en PM

Ik hou AM en PM uit elkaar door zelf een vertaling te geven.

AM -> After Midnight. Dat is dus na middernacht en dus ’s morgens (dus tot 12 uur is het ochtend en dat is ook precies wat AM aangeeft)

PM is dan dus ’s middag (en ’s avonds).

Door Anoniem

Pride

Pride = trots

TIjdens de gay pride wordt de trots van de LGBT-community gevierd

Door Daantje

Het gebruik van shall en will

Wanneer er (enige) zekerheid is dat iets wel zal gebeuren gebruik je shall of will

Vorm: shall / will + hele werkwoord

Gebruik: voorspellingen, feiten
Bijvoorbeeld: The sun will rise at 06:45 tomorrow

Je zegt dus niet: I shall/will be Batman (want die kans is erg onwaarschijnlijk)

Door Paul

onleesbaar = illegible

Het woord illegible… Hoe kan ik dat toch onthouden? Nou ik heb hier een ezelsbruggetje voor je:

Je probeert het Nederlandse woord illegaal te lezen, maar je leest eerder “illegiebel”. Daardoor is het onleesbaar.

De vertaling is dan ook: onleesbaar.

Door Anoniem

Some of any

Bij vragen en ontkenny (ontkenningen) gebruik je geen some maar any.

Door Levi Kraaikamp

De woordvolgorde van een Nederlandse zin

Om deze volgorde te onthouden, kun je gebruik maken van
Onze Goede Mina Leert Bakken Pannenkoeken Taart

O nderwerp
G ezegde
M eewerkend voorwerp
L ijdend voorwerp
B ijvoeglijke bepalingen
P laatsbepaling
T ijdsbepaling

Door Arjanne

Present Simple en signaalwoorden

De present simple komt voor bij gewoonte, regelmaat en feit

Dit kun je onthouden door GiRaF

De signaalwoorden kun je onthouden met
SNORFEUS

S ometimes
N ever
O ften
R egularly
E very
U sually
S eldom

Door Niala & Marjolein

Ezelsbruggetje voor “to nod”

Bijna iedereen weet wel wat “to nod” betekent, maar toch wilde ik dit ezelsbruggetje vertellen. Twijfel je soms nog bij de betekenis van “knikken”? Dan is hier eenhandig ezelsbruggetje!

Als je net als ik in de jaren 2000 (of iets eerder of iets later) bent geboren, ben je vast wel bekend met de kinderserie noddy. Als het je nu niks zegt, zoek het even op bij google afbeeldingen. Ik weet zeker dat je “to nod” nu nooit meer zult vergeten!

Door Anoniem

Werkwoorden

Als je moeite hebt met de ww, onthoud dan dat het helemaal niet zo moeilijk is! Bij een e komt er altijd s achter en bij een y wordt de y vervangen door ie+s.

Door Vera

Owe

Owe = iemand iets verschuldigd zijn

Dit kun je onthouden door te denken aan IOU (I owe you)

Door Kelly

Together

Om de juiste spelling van het woord ’together’ te onthouden, kun je gebruik maken van deze zin

To be together, first he has to get her

Door Laura

Een Engels uitroepteken

Een uitroepteken (!) = Exclamation mark

Om dit te onthouden, kun je denken aan het Latijn

Ex = uit
Clamare = roepen
Mark = Teken

Door piet

Appropriate

Appropriate = passend/gepast

Als je dit woord niet kan onthouden, denk dan aan appel – piraat (appropriate), een appel past wel in een piraat, maar een piraat niet in een appel. Passend dus.

Door Rosa

Drink Drank Drunk

Om de volgorde van de vervoegingen van het werkwoord to Drink te onthouden, kun je denken aan

Eerst Drink je de Drank, hiervan wordt je Drunk

Door Anoniem

Voorzetsels Gerund

De voorzetsels van de Gerund kun je onthouden met het acroniem WAFFOTO

W ithout
A bout
F rom
F or
O n
T o
O f

Door Martijn

Het verschil tussen AM en PM

Het verschil tussen AM en PM, kun je onthouden door ze als acroniem te beschouwen

AM –> Akelige Morgen (dus in de ochtend)
PM –> Prettige Middag (dus in de middag)

Door Iris
Home
Alle items
Uploaden